Δύο Ασημένια και τέσσερα Χάλκινα Μετάλλια στην 33η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 11 Μαΐου 2016

Αρ. Πρωτ. 15658/11-5-2016

 

Τελική κατάταξη για τη 57η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (ΙΜΟ 2016)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ IΜΟ 2016

A/A

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ 

ΤΑΞΗ

Π1

Π2

Π3

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τίμησε τους διακριθέντες μαθητές στις μαθηματικές Ολυμπιάδες και την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34>
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ. 15538/3-12-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ