Θέματα και Λύσεις Θαλή 2015 - 2016

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ " Ο ΘΑΛΗΣ" 14-11-2015