Επαναληπτικά Θέματα Γ' Λυκείου 2010

 

Ερευνητικό Κέντρο Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης της Ε.Μ.Ε.

 

 

 

Τα θέματα πρότεινα και έλυσαν

Αργυράκης Δημήτριος, Συντονιστής
Βαρόπουλος Δημοσθένης
Δούναβης Αντώνιος
Δρούτσας Παναγιώτης
Κουτσανδρέας Γεράσιμος
Λουρίδας Σωτήριος
Μίχας Σωτήριος
Μπέτσης Ευστάθιος
Πανουσάκης Νικόλαος
Πολίτης Τ. Νικόλαος
Πουλόπουλος Παναγιώτης
Στεργίου Χαράλαμπος
Φάππας Νικόλαος