Επαναληπτικά Θέματα Γ' Λυκείου 2008

 

Ερευνητικό Κέντρο Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης της Ε.Μ.Ε.

 

 

Τα θέματα πρότεινα και έλυσαν

Αργυράκης Δημήτριος
Βαρόπουλος Δημοσθένης
Δούναβης Αντώνιος
Δρούτσας Παναγιώτης
Κουτσανδρέας Γεράσιμος
Μπέτσης Ευστάθιος
Πανουσάκης Νικόλαος
Πολίτης Τ. Νικόλαος
Πουλόπουλος Παναγιώτης
Σβέρκος Ανδρέας
Στεργίου Χαράλαμπος
Τσαπακίδης Γεώργιος

 

Επιμέλεια θεμάτων

Αργυράκης Δημήτριος
Βαρόπουλος Δημοσθένης
Δούναβης Αντώνιος
Μπέτσης Ευστάθιος