Ταυτότητα Παραρτήματος Ηλείας


Διεύθυνση :
Πατρών & Ζαΐμη (2ο Λύκειο Πύργου)
27100 ΠΥΡΓΟΣ

Τηλέφωνο : 2621036230
Φαξ : 2621034223

Ηλ. Ταχυδρομείο : emepurgou [at] yahoo [dot] gr
Τόπος : emeileias.blogspot.com/


Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ηλείας - Έτος 2015


Πρόεδρος : ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ emepurgou [at] yahoo [dot] gr
Α' Αντιπρόεδρος : ΚΟΥΣΙΝΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β' Αντιπρόεδρος : ΚΟΡΔΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ timkord [at] yahoo [dot] gr
Γενικός Γραμματέας : ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ tsopgian [at] yahoo [dot] gr
Ταμίας : ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ειδικός Γραμματέας : ΔΕΔΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ dedotsivaso [at] yahoo [dot] com
Έφορος Ββλιοθήκης : ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Μέλος : ΒΡΥΝΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ frosyle [at] hotmail [dot] com