Παραρτήματα - Δωδεκάνησα

Ταυτότητα Παραρτήματος Δωδεκανήσου


Διεύθυνση :
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 35
85100 ΡΟΔΟΣ

Τηλέφωνο : 2241070235
Φαξ : 2241070235

Ηλ. Ταχυδρομείο : emedod [at] sch [dot] gr
Τόπος : http://emedod.mysch.gr


Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Δωδεκανήσων - Έτος 2015


Πρόεδρος : ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ kmath [at] otenet [dot] gr
Α' Αντιπρόεδρος : ΜΠΟΥΡΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ apbournis [at] gmail [dot] com
Γενικός Γραμματέας : ΓΑΜΒΡΕΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ gamvrellis [at] gmail [dot] com
Ειδικός Γραμματέας : ΑΡΝΙΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ arnikioud [at] gmail [dot] com
Ταμίας : ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ vchristinakis [at] gmail [dot] com
Αναπληρωτής Ταμίας : ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gkaranastasis [at] otenet [dot] gr
Μέλος : ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ghosghos705 [at] yahoo [dot] com