Παραρτήματα - Λάρισα

Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Λάρισας - Έτος 2016


Πρόεδρος : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ margaritis [dot] andr [at] gmail [dot] comΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Λάρισας - Έτος 2010


Πρόεδρος : ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ athtriant [at] sch [dot] grΔιοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Λάρισας - Έτος 2009


Πρόεδρος : ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ athtriant [at] sch [dot] gr