Συνέδρια - 34o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας. Παράταση πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιστημονική Επιτροπή

ΠΑΡΑΤΑΣΗ μέχρι 7-7-2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Επιστημονική Επιτροπή και την  Οργανωτική Επιτροπή  
του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας

 
Επιστημονική Επιτροπή


34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Επιστημονική Επιτροπή και την  Οργανωτική Επιτροπή  
του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας

 
Επιστημονική Επιτροπή