Συνέδρια - 34o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

Θέματα

θέμα: «Πάντα κατ΄αριθμόν γίγνονται»
 

 

Θεματικές Ενότητες
1.    Εξελίξεις στη μαθηματική έρευνα
2.    Μαθηματική μοντελοποίηση στις επιστήμες και την τεχνολογία
3.    Τα μαθηματικά στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
4.    Ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών
5.    Σύγχρονες αναζητήσεις στη μαθηματική εκπαίδευση
6.    Μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες στην εκπαίδευση