Παραρτήματα - Αργολίδα

Παράρτημα ΕΜΕ Αργολίδας, Βράβευση μαθητων Σάββατο 13-5-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

  Βράβευση Διακριθέντων Μαθητων Σάββατο 13-5-2017

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Που διακρίθικαν στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς κατά το σχολικό έτος 2016-2016