Συνέδρια - 33o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

Εργασίες

Οδηγός Ταξινόμησης Μαθηματικών Τεκμηρίων: θεματική ευρετηρίαση των εισηγήσεων του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ (new)

 

 

Περιλήψεις Εργασιών
33ου Πανελλήνιου  Συνεδρίου Μαθηματικού Παιδείας

 

 

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών
ΣΤΟ 33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΜΕ

 

Η Επιστημονική Επιτροπή του 33ου Πανελληνίου συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ προσκαλεί για την κατάθεση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων με στόχο την ευρεία ανταλλαγή απόψεων, ώστε να βελτιώσει την ενημέρωση και να ενισχύσει τη διάθεση της ελληνικής μαθηματικής κοινότητας να μετέχει ισότιμα στις διεθνείς διεργασίες και να παρεμβαίνει έγκαιρα και πειστικά στην ελληνική εκπαίδευση, στην κοινωνία και στην πολιτεία.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση
έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2016,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info [at] hms [dot] gr


Οι εργασίες θα κριθούν ανώνυμα από δύο κριτές, μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου.  

Οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών
Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν με ηλεκτρονική στοιχειοθεσία των κειμένων που θα υποβληθούν. Για την ομοιομορφία και καλή ποιότητα της έκδοσης, απαιτείται να τηρηθούν τα παρακάτω:
1.    Οι Εργασίες που θα υποβληθούν να είναι μέχρι 10 σελίδες.

2.    Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με περιθώρια 4εκ. δεξιά και αριστερά, 5.3εκ. πάνω και κάτω. Το κείμενο
      θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο.

3.    Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:
•    Τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο με γράμματα κεφαλαία μεγέθους 16.
•    Μια κενή γραμμή.
•    Τη Θεματική ενότητα με την οποία συνδέεται
•    Το όνομα του συγγραφέα με κινητό τηλέφωνο, πλήρη διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γράμματα μεγέθους 12.
•    Δύο κενές γραμμές.
•    Περίληψη της εργασίας (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), που δεν υπερβαίνει τις 15 γραμμές κειμένου,
     γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12.
•    Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο, γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12.
•    Κάθε πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά.
      Κάθε αναφορά στην βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι σαφής και κατά το δυνατόν να αναφέρεται σελίδα και έκδοση.
     Αντιστρόφως, για κάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας θα πρέπει
     να υπάρχει μία τουλάχιστον αναφορά εντός του κειμένου.

4.   Η εργασία θα είναι γραμμένη σε επεξεργασία κειμένου Word for Windows.
     Οι γραμματοσειρές που θα   χρησιμοποιηθούν να είναι Times New Roman Greek.

5.   Φωτογραφίες, πίνακες, γραφικές παραστάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο πρέπει να έχουν αποθηκευτεί
      και σε ξεχωριστά αρχεία.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Πλατανιάς Χανίων
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
4, 5 & 6 Νοεμβρίου 2016
www.mathchan.gr/synedrio   

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Πανεπιστημίου 34
106 79 Αθήνα
Τηλ:210 3616532-3617784
Fax:210 3641025
e-mail: info [at] hms [dot] gr

www.hms.grΠαραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 1 επισκέπτης.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad