Παραρτήματα - Ιωάννινα

Ταυτότητα Παραρτήματος Ιωαννίνων


Διεύθυνση :
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνο : 2651098203

Ηλ. Ταχυδρομείο : emeioa [at] uoi [dot] gr


Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ιωαννίνων - Έτος 2015


Πρόεδρος : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ipstav [at] uoi [dot] gr
Α' Αντιπρόεδρος : ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ cchasiot [at] uoi [dot] gr
Γενικός Γραμματέας : ΤΕΚΙΡΔΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gtekirdag [at] hotmail [dot] com
Ειδικός Γραμματέας : ΤΕΚΙΡΔΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gtekirdag [at] hotmail [dot] com
Ταμίας : ΤΣΙΠΕΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Μέλος : ΒΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Μέλος : ΒΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gvaltas [at] gmail [dot] com