Παραρτήματα - Ημαθία

Ταυτότητα Παραρτήματος Ημαθίας


Διεύθυνση :
ΟΛΓΑΝΟΥ 19
ΒΕΡΟΙΑ 59100

Τηλέφωνο : 2331067107
Φαξ : 2331067174

Ηλ. Ταχυδρομείο : mathima0 [at] gmail [dot] com
Τόπος : www.emeimathias.gr


Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ημαθίας - Έτος 2016


Πρόεδρος : ΜΙΟΓΛΟΥ ΣΥΛΙΑΝΟΣ aghialos [at] gmail [dot] com
Α' Αντιπρόεδρος : ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ johnkam3 [at] gmail [dot] com
Γενικός Γραμματέας : ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ xondrolidis [at] gmail [dot] com
Ειδικός Γραμματέας : ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ alekastyl [at] gmail [dot] com
Ταμίας : ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ xaroula_sarafopoulou [at] hotmail [dot] com
Έφορος Ββλιοθήκης : ΦΕΣΑΤΙΔΗΣ ΜΥΡΩΔΗΣ mfesatidis [at] gmail [dot] com
Σύμβουλος : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ kpmamd [at] gmail [dot] com