Παραρτήματα - Ημαθία

Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ημαθίας - Έτος 2017


Πρόεδρος : ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ xaroula_sarafopoulou [at] hotmail [dot] com



Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ημαθίας - Έτος 2016


Πρόεδρος : ΜΙΟΓΛΟΥ ΣΥΛΙΑΝΟΣ aghialos [at] gmail [dot] com



Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ημαθίας - Έτος 2014


Πρόεδρος : ΜΙΟΓΛΟΥ ΣΥΛΙΑΝΟΣ aghialos [at] gmail [dot] com



Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ημαθίας - Έτος 2012


Πρόεδρος : ΜΙΟΓΛΟΥ ΣΥΛΙΑΝΟΣ aghialos [at] gmail [dot] com



Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Ημαθίας - Έτος 2010


Πρόεδρος : ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ elasvestopoulos [at] gmail [dot] com