Κατασκηνώσεις - Κεντρικό - Καλοκαιρινή Κατασκήνωση - 9

Αρχείο Κατασκηνώσεων

9η Καλοκαιρινή Μαθηματική Κατασκήνωση 2017 - SPORTS VILLAGE Athitaki

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info [at] hms [dot] gr
www.hms.gr

9η Μαθηματική κατασκήνωση
«Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Από 01 Ιουλίου έως 08 Ιυλίου 2017