Κατασκηνώσεις - Κεντρικό - Καλοκαιρινή Κατασκήνωση - 4

Αρχείο Κατασκηνώσεων

4η Καλοκαιρινή Μαθηματική Κατασκήνωση - Σοφικό Κορινθίας

Μαθηματική κατασκήνωση «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

α' περίοδος 28 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2012

β' περίοδος 4 Αυγούστου έως 11 Αυγούστου 2012