Παραρτήματα - Αρκαδία

Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Αρκαδίας - Έτος 2010


Πρόεδρος : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpanop [at] uop [dot] gr
Γενικός Γραμματέας : ΓΚΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ειδικός Γραμματέας : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ταμίας : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Έφορος Ββλιοθήκης : ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υπεύθυνος Ευκλείδη : ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ