Τα Μαθηματικά στις Εισαγωγικές Εξετάσεις των ΑΕΙ 1976-1989Είδος Έκδοσης: 
Βιβλία
Τα Μαθηματικά στις Εισαγωγικές Εξετάσεις των ΑΕΙ 1976-1989

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία έκρινε καλό να συγκεντρώσει τα θέματα των Μαθηματικών στις Εισαγωγικές Εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να τα παρουσιάσει (μαζί βέβαια με τις λύσεις τους) σε μια ολοκληρωμένη έκδοση.

Στόχος της έκδοσης αυτής είναι να πληροφορήσει τους μαθητές για το επίπεδο και τη "φιλοσοφία" των θεμάτων που ζητούνται στις εισαγωγικές. Αυτό πιστεύουμε ότι γίνεται όχι μόνο με την παράθεση των "εκφωνήσεων" αλλά και με τις λύσεις που δίνονται για κάθε θέμα. (Να σημειωθεί ότι έχουν παραληφθεί τα θέματα Γεωμετρίας - Τριγωνομετρίας, επειδή τα τελευταία χρόνια δεν συμπεριλαμβάνονται στις Εισαγωγικές Εξετάσεις).

Τιμή: 
15.00Ε
Editors: 
Μπρουχούτας Κ., Ντζιαχρήστος Β.