Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Άρτας - Έτος 2022


Πρόεδρος : ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Vagzot1 [at] gmail [dot] com
Α' Αντιπρόεδρος : ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Geogre_mitsios [at] yahoo [dot] gr
Γενικός Γραμματέας : ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ giorkokki [at] sch [dot] gr
Ειδικός Γραμματέας : ΣΤΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ vagstamos [at] yahoo [dot] gr
Ταμίας : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ pavlosvasileiou [at] yahoo [dot] gr
Μέλος : ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ panagthanos [at] yahoo [dot] gr
Μέλος : ΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ lenatsikou [at] hotmail [dot] com


Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 5 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad