Πανελλήνια Συνέδρια ΜαθηματικώνΕίδος Έκδοσης: 
Πρακτικά Συνεδρίων
Πανελλήνια Συνέδρια Μαθηματικών

Η αναφερόμενη τιμή αφορά τα πρακτικά του τελευταίου
συνεδρίου.


Η τιμή των πρακτικών των παρελθόντων ετών κυμαίνεται από 15,00
ΕΥΡΩ έως 25,00 ΕΥΡΩ

Τιμή: 
25.00Ε