Κατάταξη για την 36η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και την 23η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 2019


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 23η JΒΜΟ ΝΕΩΝ 2019


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 36η ΒΜΟ 2019Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 11 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad