Θέματα και Λύσεις Θαλή 2016 - 2017

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ " Ο ΘΑΛΗΣ" 12-11-2016